Marmorea's Shelter
~ We try to keep an open mind in breeding the best from both worlds ~
 
 

Week 5

 
Week 5.   Ze zijn toch zo leuk! Ze ontwikkelen zich goed. Mama Ruby is  gek op haar kindjes!